Đội ngũ nhân sự

Cổ đông đồng sáng lập - Quỹ Đầu Tư Việt Nam Giải Trí (VEF)

Võ Sơn Anh

 •  Sáng lập Green International
 • ‎ Đồng sáng lập Kingpark media
 •  Cựu sáng lập Green Map Production
 •  Sáng lập Đồng Việt Thành Corp
6 năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư đặc biệt ngành giải trí
Kinh nghiệm tham gia và đầu tư sản xuất phim điện ảnh:
 •  Thần Tiên Cũng Nổi Điên (2016)
 •  Thiên Linh Cái (2018)
 • Ngôi Nhà Bươm BướmBướm (2019)
 • Vu Quy Đại Náo (2019)
Kinh nghiệm tham gia sản xuất và đầu tư các dự án giải trí : 
 •  Thơm Music Festival(2018)‎

Giám đốc Tập Đoàn R&B CAPITAL

TRẦN KIM TRIỀU

10 năm kinh nghiệm 

 • Đầu tư các hạng mục sản xuất dự án phim điện ảnh
 • Đầu tư các hạng mục trong ngành giải trí