Hạng mục Phim điện ảnh

Những dự án phim mới nhất

TÁO QUẬY PHIÊU LƯU KÝ

TÁO QUẬY PHIÊU LƯU KÝ

ĐỨA CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

ĐỨA CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

NHỮNG CHÀNG TRAI XẤU TÍNH

NHỮNG CHÀNG TRAI XẤU TÍNH

THIÊN LINH CÁI

THIÊN LINH CÁI

GAMESHOW TỬ THẦN

GAMESHOW TỬ THẦN

CẶP ĐÔI “TRỜI HÀNH”

CẶP ĐÔI “TRỜI HÀNH”

BAD LUCK (SEASON 1)

BAD LUCK (SEASON 1)

HOA LÊKIMA THÉP

HOA LÊKIMA THÉP

LÝ LONG TƯỜNG

LÝ LONG TƯỜNG

Những dự án phim đã đầu tư

TRƯỜNG HỌC BÁ VƯƠNG

TRƯỜNG HỌC BÁ VƯƠNG

TÌM VỢ CHO BÀ

TÌM VỢ CHO BÀ