Liên hệ với chúng tôi

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ

Phim điện ảnh

ĐIỆN THOẠI

Mr. Nguyễn Cao Tùng
0908.203.242

EMAIL

vef@vnentertainment.vn

Media & Marketing

ĐIỆN THOẠI

Mr. Nguyễn Cao Tùng
0908.203.242

EMAIL

vef@vnentertainment.vn

ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ

ĐIỆN THOẠI

Mr. Nguyễn Cao Tùng
0908.203.242

EMAIL

vef@vnentertainment.vn

ĐĂNG KÝ

FAQs

Tại sao gọi VEF là Holdings Company (Công ty sở hữu cổ phần ở các công ty và dự án khác) ?

VEF không trực tiếp đứng ra sản xuất phim. Chúng tôi không cạnh tranh với các công ty sản xuất phim, hay rạp. Mô hình chúng tôi thuộc dạng 1 công ty chỉ sở hữu cổ phần ở các công ty khác (holdings). Nghĩa là VEF mong muốn hợp tác với tất cả các nghệ sĩ, nhà sản xuất, công ty sản xuất phim, quảng cáo ở rạp và rạp chiếu phim để được cổ phần vào các dự án giải trí.

VEF đầu tư tất cả các dự án phim và 100% vốn cho dự án phim ?

Không. Ban Quyết Định Đầu Tư sẽ đánh giá các dự án phim nào phù hợp với tiêu chí đầu tư của Quỹ và bỏ phiếu đánh giá đầu tư. Tỷ lệ đầu tư của chúng tôi vào 1 dự án phim cũng chỉ nằm trong khoảng 5-45% ngân sách sản xuất, bởi chúng tôi chỉ đầu tư tài chính, còn phần quyết định sáng tạo, quyết định phát hành, tiếp thị, sản xuất.. vẫn phải thuộc về quý nghệ sĩ và nhà sản xuất của phim.

Vai trò của Yeah1 trong VEF ?

Yeah1CMG chỉ là 1 cổ đông trong VEF. Việc điều hành và quyết định đầu tư của VEF do Ban Quyết định Đầu tư và Đơn vị Tài chính Tư vấn (hiện tại là R&B Capital).

VEF thanh toán lãi suất cho nhà đầu tư theo chu kì nào ?

Vào cuối mỗi năm tài chính, VEF sẽ chia cổ tức cho các cổ đông.

Khi nào thì cổ đông của VEF có thể chuyển nhượng cổ phần ?

Do tính chất hoạt động như một dạng quỹ mở nên cổ đông của VEF có thể chuyển nhượng cổ phần bất cứ lúc nào.

Khi chuyển nhượng cổ phần có mất phí không ?

Trong trường hợp nhà đầu tư chưa duy trì nắm giữ cổ phần đủ 12 tháng, khi chuyển nhượng, nhà đầu tư sẽ chịu phí chuyển nhượng là 2%. Đối với nhà đầu tư nắm giữ cổ phần trên 12 tháng, phí chuyển nhượng cổ phần là 1%.

Khi đầu tư vào quỹ, tôi sẽ có những quyền lợi gì?

1/ Cam kết lãi suất.

2/ Vốn đầu tư tăng giá trị trong tương lai.

3/ Được sở hữu vĩnh viễn quyền sở hữu trí tuệ IP.

4/ Được tham gia vào các sự kiện giải trí hàng đầu.

Danh mục đầu tư của VEF là gì ?

VEF đầu tư vào phim điện ảnh, quảng cáo tại rạp và rạp chiếu phim.

Vì sao nên chọn đầu tư vào VEF thay vì gửi ngân hàng ?

Khi đầu tư vào VEF, ngoài tỷ suất cổ tức cố định được cam kết, VEF còn mang lại tổng lợi nhuận dài hạn thông qua việc tăng giá trị vốn gốc và tỷ suất cổ tức từ các tài sản được đầu tư ban đầu, bao gồm Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ (IP) của phim điện ảnh, Kênh Quảng Cáo tại rạp và Tài Sản Cố Định (Cổ phần Rạp chiếu phim).

Vì sao VEF tự tin cam kết tỷ suất cổ tức tối thiểu 8% cho cổ đông ?

Với các cổ đông sáng lập cùng đối tác chiến lược là những chuyên gia có thâm niên từ 10 đến 20 năm trong lĩnh vực sản xuất, phát hành phim điện ảnh, sản xuất các chương trình truyền hình, media, marketing và quản lý doanh nghiệp. VEF luôn tập trung chọn lọc dự án phim điện ảnh hàng đầu có xác suất sinh lợi cao nhất cũng như hệ thống quảng cáo/ rạp chiếu phim có chỉ số phân tích tốt, tiềm năng tăng trưởng cao.

ĐĂNG KÝ